Dictamen Núm. I/2017/005, Dictamen Núm. I/2017/006