Dictamen Núm. I/2019/2099, Dictamen Núm. IV/2019/2102